In Finnish
18.6.2024

Anseendestudie i banksektorn: Avanza är fortfarande nummer ett, men utmanarna närmar sig

 

I en anseendestudie av Reputation And Trust Analytics från 2020 var Avanzas anseende överlägset starkast inom banksektorn. Då nåddes nivån 4,09 på på en femgradig skala, medan den nu backat till 3,87. Nordnet och SBAB är främste utmanare, båda med anseendenivåer på 3,74. Nordea har lämnat sista platsen och nått en mer acceptabel nivå – år 2020 var anseendet 2,91, nu når det upp till 3,19.

Skillnaderna för uppfattningar av professionellt anseende och trovärdighet har totalt sett minskat för banksektorns aktörer. År 2020 noterades Nordea en score på 2,91 på en femgradig skala, medan Avanza toppade med 4,09. Avanzas anseende har idag fallit tillbaka till 3,87. Branschens svagaste anseende finner vi hos Swedbank på 2,95. Hela branschens spread var 1,18 enheter år 2020. Idag har den krympt till 0,92.

Alexander Widen, rådgivare på Reputation and Trust Analytics, anser detta vara en betydande förändring inom branschen.

— Banksektorns konkurrenssituation har blivit tätare ur ett förtroendeperspektiv. Den breda allmänheten upplever att Avanza har starkast anseende, men Nordnet och SBAB ligger strax bakom. Det är intressant att bankerna som helhet nu är närmre varandra. Detta kan innebära hårdare konkurrens i kampen om marknadsandelar, kommenterar Widen.

 

Utveckling av anseende hos utmanare

SBAB är, vid sidan av Nordnet, främste utmanare till Avanza som banksektorns mest ansedda aktör.

—  I grunden tror jag vårt höga anseende handlar om att vi har en väldigt bra företagskultur, där vi är bra på att lyfta varandras idéer och ge feedback. Det utmynnar i alltifrån uppskattade sparprodukter till kloka råd vid klimatinvesteringar i bostaden. Sen är vi ganska offensiva i vår marknadsföring och framgångsrika i nyhetsmedia, det tror jag har bidragit till det fina resultatet, säger Malou Sjörin, chef för Hållbarhet, Marknad och Kommunikation på SBAB.

 

Samhällsekonomisk utveckling påverkar enskilda aktörers anseende

Utvecklingen av bankaktörernas utveckling av anseende styrs delvis även av makroekonomiska faktorer bortom den strategiska hanteringen på organisationsnivå.

— I de senaste årens ekonomiska turbulens tätnar marknaden, inte minst inom en förtroendedriven bransch som banksektorn. Det övergripande branschförtroendet tenderar att falla i kölvattnet av fallande köpkraft hos svenska hushåll medan bankerna rapporteras bibehålla höga marginaler. Det har i förlängningen en påverkan på attityder och beslut hos den svenska allmänheten och dess konsumenter, kommenterar Widén.

— Vi vet dessutom att den svenska allmänheten är mycket känslig för skiftningar i anseende. Svenska konsumenter tenderar i högre utsträckning att ge sitt stöd till organisationer med högt anseende än konsumenter i jämförbara länder. På motsvararande sätt är svenska konsumenter mer benägna att straffa företag med svagt anseende. Det återspeglas inom svensk banksektor där anseende och förtroende är nyckelfaktorer för att driva konkurrenskraft, kommenterar Alexander Widén.

 

Källa: Reputation and Trust Analytics 2024

 

Så här undersökte vi

Forskningsmålet med studien av banksektorn i Sverige var att undersöka allmänhetens uppfattning om anseende för utvalda finansiella organisationer som verkar i Sverige. Datainsamlingen genomfördes med en online-enkät mellan 2024-05-10 och 2024-06-03.

Organisationerna utvärderades genom analysmodellen Reputation&Trust, där organisationens anseende kartläggs genom åtta dimensioner. Anseendedimensionerna är styrning, finansiell prestation, innovation, dialog, produkter & tjänster, arbetsplats och socialt ansvar.

Totalt deltog 2 675 svenskar i undersökningen. Undersökningens urval riktade sig till svenskar mellan 15 och 65 år, över hela landet. Urvalet är viktat efter kön, ålder och bostadsområde för att representera hela befolkningen.

 

För mer information kontakta:

 

Alexander Widen, Advisor, Reputation and Trust Analytics AB
+46 70 471 2332
alexander.widen@reputationandtrust.com

Riku Ruokolahti, Development Director, Reputation and Trust Analytics AB
+358 400 512 200
riku.ruokolahti@reputationandtrust.com

 


Reputation and Trust Analytics hjälper företag och organisationer att mäta, förstå och hantera sitt anseende. Genom vår evidensbaserade och datadrivna metod kan vi visa vilken påverkan anseende har på förtroende och agerande hos intressenter, och hjälpa organisationer att driva sin verksamhet insiktsdrivet i en mer konkurrenskraftig och hållbar riktning. Reputation & Trust Analytics är dotterbolag till finska T-Media, som introducerade undersökningsmodellen 2013. Sedan dess har den använts mer än 2 000 gånger världen över och nyttjas av samtliga universitet i Finland, 22 av Finlands 25 största företag, och många statliga organisationer. I Sverige öppnade Reputation & Trust Analytics sitt lokala kontor januari 2024.